Free Information Surveys

Europe and Asia Company Operations

 


 

 

 

Център freeIN е компания, специализирана в Проучвания на пазара, Стратегическо планиране, Консултантски услуги, Търсене на иновативни бизнес решения и групи продукти и услуги, които дават предимства и правят успеха устойчив. Уеб сайтът е ориентиран предимно към практическото и логистично осигуряване дейността на компанията - за да е максимално полезна на своите клиенти. Може да използвате E-mail за да направите запитване, или за поръчка, свързана с посочените области.

Присъедини се към приятелите на нашия екип в социалните мрежи (но и да не го направиш, няма да е проблем - в случай, че смяташ тези мрежи за а-социални)


Use e-mail or contact form to send question or make order.

 We Make Success Sustainable

Twitter

Facebook

MySpace

Flickr

Delicious

LinkedIn

                 

(По каква причина?)

Use E-mail: fis2000bg@yahoo.com, office@freeinformationsurveys.com

freeIN - Страницa в подкрепа на клиентите

freeIN Clients Support Page


Стратегическа пазарна информация

Strategic Market Information

 

© 2020 Free Information Surveys Ltd