З
а социалните мрежи и техния смисъл

(По каква причина сме там и какъв е смисъла? А в случай, че смяташ тези мрежи за а-социални - ние уважаваме това мнение.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Защо сме там? Защо в различен тип медии? Не е ли по-добре само...? Въпросите са много, но отговорите са прости. Ние си даваме сметка, че навлизането в нова област и възприемането на нова форма понякога е резултат от модна вълна, от подражание, и в случай, че е така, рационалният смисъл може да се изгуби някъде между добрите намерения.

 

Социалните мрежи бележат значим ръст на потребителите, а заедно с това произвеждат и значителен брой клишета. "Последвай ни...", "Стани наш приятел..." - призиви и "слогани" които бързо минават от смисъла, който трябва да носят, в безсъдържателната област, а произвеждат и досада у потребителя. Това е така, защото развитието им е по-бързо от намирането на смисъл. Ако се замислим (не чак толкова много) социалните мрежи имат смисъл, ако стават все по-социални, ако помагат на обществата да се развиват. Ако помагат и на бизнеса да се развива в полза на хората.

 

Там сме не заради революцията, а заради този смисъл. В това пространство присъстват обществата, а също и пазарите. Да, пазарите са "изнесени" там в голяма степен. За България тези пазари все още са "Аз в себе си" (Кант). Но това бързо се променя. Частично в това се изразява идеята да се присъединиш към приятелите на нашия екип в различните видове общности и групи.

 

Дискутирай заедно с нас в социалните мрежи всичко свързано с продуктите, с бизнеса, въпроси на бизнес стратегиите а и на самите мрежи. Също и въпроси от глобален смисъл - в спора се ражда истината, а защо не и в социалните мрежи.

 

freeIN Екип по развитие

*   *   *

 

Начало

 

 

© 2016 Free Information Surveys