към формата за обратна връзка

 
Г лавното са въпросите - ако формулираш правилен въпрос, отговорът ще бъде наистина полезен. Непременно се обърнете към нас, когато ви интересуват въпроси, свързани със:
 

ВЪПРОС
 

Две важни основания
 

Проучване на пазара
bullet

Отговорите, които са най-важни за вас се намират там - на пазара.

bullet

Необходимо е да попитате не тези, които купуват от вас, а тези, които още не са опитали вашите продукти.

 

Финансиране от европейски фондове и подготовка на проект
bullet

Получаването на свеж финансов ресурс е от ключово значение.

bullet

Разпространено е мнението, че в България парите се получават от "наши хора" с плащане "под масата". Заедно с вас ще променим това - като подготвим качествен проект, който не може да бъде отхвърлен.

 

Подготовка на бизнес - план, който да послужи пред банка или друга финансова институция
bullet

За получаване на кредит са ви необходими ясни и убедителни аргументи - добрият бизнес план съдържа именно това.

bullet

За този, който ще ви финансира е важен ниския риск - това води до по-изгодни кредитни условия, което е добре за вас, а също и за финансовата институция.

 

Планове за начало на собствен бизнес
bullet

Началото е може би най-важния етап - време на важните решения и всяко от тях трябва да е информирано.

bullet

Има особености на пазарите и конкурентната среда, които задължително трябва да се анализират - това може да ви гарантира устойчиво развитие и успех.

 

 

към формата за обратна връзка

 

Начало
 

© 2010 Free Information Surveys Ltd