С благодарност към 2020-та

Не можем да променим годината, която отмина, но трябва да благодарим за това, което ни донесе тя.

Благодарим за предизвикателствата и за уроците. Много важни уроци и само от нас зависи да ги научим добре.

Благодарим за трудностите, които ни съпътстваха през всичките 12 отминали месеци. Всеки от тях добави нещо към способността ни да устояваме и да продължим.

2020 остава зад нас, но също и в нас с опита, който придобихме.

Какво би била 2021 без 2020? Със сигурност няма да е толкова добра, колкото искаме и с толкова надежди, които възлагаме на Новата 2021-ва година.

Contact: office@freeinformationsurveys.com

2021 Free Information Surveys Ltd