SENTEC

  Програмен акцент
     

 

СЕНТЕК  *  SENTEC

ИДЕИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СОЦИОЛОГИЯТА И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ

Sociology and Social Sciences Entrepreneurship Course

 

 

 

Какво е SENTEC?

 

СЕНТЕК е образователна програма, насочена към млади хора и студенти с хуманитарен профил - социология, философия, психология, история, различни филологически специалности и науки за човека.

Основният смисъл е всеки от завършващите хуманитарен университетски профил (социология, философия, история или друга социална наука) да има още една възможност пред себе си. И не просто възможност, а ключово предимство - да може да създаде успешна компания или организация, или да работи в такава, като използва максимално потенциала, който му дава избраната университетска специалност.

 

 

 

 

 

 

В програмата са включени и примери от развитието на световни компании:

Три обновени с мултимедия и разширени лекции: Apple и Стив Джобс - Екипът, Лидерът и Стратегията.

 

 

Можете да разгледате как е изглеждала структурата на свободно избираемата дисциплина СЕНТЕК в Пловдивски университет:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СОЦИОЛОГИЯТА И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ

Sociology and Social Sciences Entrepreneurship Course

 

 

Уеб сайта на програмата (screen shot)

 

 

 

 

Сайтът е отворен за свободен достъп. Необходимо е да въведете данните по-долу, които ще ви позволят да се запознаете с някои от материалите, както и да се регистрирате. Можете да се свържете административния екип и по ел. поща: SENTEC@freein.org.

U: SENTEC14

P: Value1914

SENTEC

  Програмен акцент

 

 

2016 Free Information Surveys Ltd