За компанията и стандартите

 

 
 

          

 

 
 

 

Водещи принципи на работа

 
 

принципите на работа на нашата компания са основата, върху която се гради качеството на консултантските продукти, доверието на клиентите и доверието на общностите. freeIN Center е независима организация за проучване на пазарите и стратегическо планиране. Ние работим в различни области на икономиката и социалната сфера. Нашите клиенти ни поставят задачи във високите технологии, бързооборотните стоки и земеделските продукти. Регионалните общности се нуждаят от ефективни решения на различни социални проблеми. Независимо  от сферите на работа, принципите към които се придържаме, остават постоянни.

 

 

 

 
bullet

Обективна информация

 

 
bullet

Творчески подход

 

 
bullet

Иновативност

 

 
bullet

Ефективни решения

 

 

bullet

Конфиденциалност

 

 
bullet

Приоритет са интересите на клиентите

 

 

 
 

 

 


Начало

 

 

  

       

 

Присъедини се към нашата общност! (По каква причина?)

 

 

Leading Work Principles

 

© 2019 Free Information Surveys