________________

 

IN-line изследване е постоянно действащ модул на гражданската активност. Това не е политически проект, а начин да кажем кой и как искаме да управлява страната и нашето родно място.

________________

 

 

 

 


 

"... И тогава работата ни ще свети и Българско

 ще гърми най-бляскаво като едничка Държава

в цяла Европа. ..."

 

Васил Левски

_______

 

ПРОЕКТ: СОЦИАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛИ - БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБОРИ

 

ВХОД

 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ С ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА

 

 

 

Този проект е в отговор на националната потребност от качествено и национално отговорно управление. Център freeIN разполага с изследователския и аналитичен потенциал да подкрепи организациите, които се стремят към такъв тип управление и споделят тези ценности.

 

Проектът включва система от анализи и социално-политически проучвания

по въпроси, свързани със:

  • Формулиране на политики в полза на общността

  • Отношение към личности и към идеи

  • Избирателни нагласи и оценки на политическите послания

  • Програмни цели и доверие

  • Специфични групи проблеми на отделните региони и групи устойчиви решения

  • Профили на партии и електорални групи

  • Европейските ценности и българския политически модел

  • Високо качество на НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА информация

  • УСТОЙЧИВ политически и социален продукт

Основен принцип при работата ни в политически свързаните проекти е да бъде защитен обществения интерес. Нашият екип вярва, че занимаването с политика е мисия и там трябва да са хора, готови да работят за обществото и да чуват гласа му.

_______

 

 

Начало

 

 

 

BETA версия

Някои модули от този раздел са в разработка и идейна фаза

________________

 

Да спечелиш избори! (няколко акцента)

________________

 

Да се спечелят избори всъщност е много лесна задача. По-важни са други два въпроса - Защо партиите държат да го правят по трудния начин? И защо никога не са наясно, че трудното предстои след победата?

 

© 2013 Free Information Surveys Ltd