Creative Team Networks

 

 

 

 

Последна промяна: 10.01.2021 г. 21:32

 

Проектът CREAM e насочен към създаване на среда, в която идеите могат да живеят, да се развиват, да бъдат реализирани.

 

 

 

 

 

   

 

 

Какво е необходимо, за да се включиш в екипа?

 

Има едно просто условие:

 

Да вярваш, че невъзможното е

възможно.

 

CREAM е партньорски проект. В него участват освен freeIN Center, който координира изграждането и развитието на проекта, също и поне още една организация от съответния географски регион, която може да е учебно заведение, университет, компания, без ограничение на сферата, в която работи. Всеки от партньорите осъзнава важността на инициативата, както и своя интерес от участието в нея.

 

 

Как работи?

 

Искаш да влезеш в екипа?

Лесно е.

 

Кандидатствай

 

Или изпрати mail:  office@freeinformationsurveys.com

 

Постер: 2 варианта. (все невъзможни)

 

Изтегли НЕВЪЗМОЖНИЯТ постер !

 

 

 

 

 

Проектът CREAM (КРИЙМ) дава възможност за реализиране на творческите способности на хората и има за цел да направи техните идеи полезни за обществото (и за самите тях).

 

 

Пътят на една добра идея до реализацията често е дълъг. Понякога е невъзможен. Често хората го правят невъзможен. Малко хора и идеи го изминават. В България - още по-малко. Това не означава, че едните или другите не струват - хората или идеите им. По-скоро липсва среда, която позволява това да се случи. Не можеш да плуваш, без да има река. Проектът CREAM e насочен към създаване на среда, в която идеите могат да живеят, да се развиват, да бъдат реализирани.

 

Хората и общностите срещат  предизвикателства и задават въпроси, търсят отговори, които надхвърлят личното аз и засягат и групата, обществото или планетата. Въпросите имат отговори и проблемите имат решения и ние вярваме, че решенията са по-лесно достижими (и изобщо са постижими), когато се създаде общност, която работи за тях. И тази общност е неформална, необременена, без предразсъдъци, без бюрократи, без чиновници, без данъчни, без учители, без политици, без академици, без професори ...

 

Можеш ли да си представиш?

 

Всички тези групи са всъщност много полезни (като идея и по принцип), но в настоящата ситуация те са много далеч от идеята и от приниципите. Сега те са заети да създават ограничения в мисленето и в действията и да спират просперитета на личностите и на нацията. Ние сме убедени, че данъчните са много приятни хора и тази система е необходима, но в случай че унищожават едва покълващата данъчна култура на хората и  пилее безотговорно събраните от данъци пари - тогава престават да бъдат приятни и полезни.

 

Не е задължително да решаваме проблеми и да се събуждаме временно, само когато някой проблем ни се стовари отгоре. Възможно е тогава да е късно за решение. По-важно е да създаваме нови възможности, които изпреварват появата на проблеми.

 

Основните принципи на работа са:

 

bullet

Иновацията

bullet

Развитието

bullet

Надграждането

 

Реализирането на тези принципи на практика е възможно само в присъствието на свободния дух. Не смятаме, че е възможно да се постигне нещо различно от посредственото в среда на ограничения.

 

*   *   *

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

freeIN - Страницa в подкрепа на клиентите

freeIN Clients Support Page

 

© 2021 Free Information Surveys Ltd

 

Стратегическа пазарна информация

Strategic Market Information

 

НАЧАЛО