Creative Team Networks

 

"... Смисълът на CREAM екипът е като този на реката ..."

 

Искаш да участваш? Условие:

 

Да вярваш, че невъзможното

е възможно.

 

Последна промяна: 10.01.2021 г. 21:32

 

Това е достатъчно. Все пак малко разяснения.

Много хора си създават представа за "невъзможното" и след това тя става стената, която ги спира. Това е преодолимо препятствие.

Разбира се, необходимо е да имате потребността от работа в екип и да знаете, че имате идеи, които можете да споделите.

Работата в брейнсторм сесии е нещо обичайно и това означава споделяне на идеи по определена тема. Тези идеи влизат в екипа на един следващ етап, той ги анализира, надгражда, доразвива, прави анализ на възможните пътища за реализация.

Необходимо е да се преодолее "страха от това, някой да не ми вземе идеята". В голяма степен този страх слага край на самите идеи. Смисълът на екипа е като смисълът на реките. Те вземат нещо и го шлайфат до съвършенство. Така става с диамантите, така се случва и с идеите. [1]


 

[1]  Като стана дума за диаманти – важна цел на работата е точно превръщането на една добра идея в диамант – не буквално, но поне като пазарна стойност.

 

   

 

 

© 2021 Free Information Surveys Ltd

 

Стратегическа пазарна информация

Strategic Market Information

 

CREAM НАЧАЛО