Creative Team Networks

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна: 18.01.2021 г. 01:03

   

КАК РАБОТИ ?

 

Ето как "се забърква" тази CREAM смес, за да даде резултати.

 

Или - как работи един екип от мрежата креативни екипи CREAM?

 

Краткият отговор е - като произведение на изкуството.

 


 

 

 

освен freeIN Center, който координира изгражда

 

 

 

Това е пъзел (очевидно)

Проектът CREAM (КРИЙМ) дава възможност за реализиране


При търсенето на решения в бизнеса или организацията отделните елементи от пъзела (елементи от решението) не ни чакат на бюрото или в офиса. Трябва да ги търсим в доста по-широко пространство - обикновено това е пространството на нашия потенциален пазар.


Работи като произведение на изкуството - красиво и стига до елегантни решения..
 

Екипът CREAM анализира бизнес проблема и събира отделните парчета, които не съществуват на едно място. Тях ги няма у един "велик" експерт, няма ги в една книга, нито в лекция на световен капацитет.

 

Този проблем може да бъде производствен, организационен, пазарен, стратегически. Това може да бъде идея и проект за нов продукт или нов бизнес. Работата върху него от CREAM екипа ще го направи по-ефективен и ще намали евентуалния инвестиционен риск.

Защото проблемът на всеки бизнес е уникален в голяма степен.

Когато CREAM екипа има задачата да анализира дадена пазарна ниша и да открие иновативно решение, той прави следното:

 

 

bullet

Проучва пазара на ниво крайни клиенти (това е най-голямата група във всеки пазар).

 
bullet

Събира база данни от иновативни, частично иновативни, или вече утвърдени решения.

 
bullet

Сглобява пъзела от тези идеи, дошли от потребителите (Това е процес, подобен на промиването на златоносен материал).

 
bullet

Конструира картина, която не е съществувала до този момент - тази картина са сглобените елементи на пъзела. Всеки от тях е бил една "игла в купата сено". В нея се съдържат търсените решения.

 
bullet

Лесно е !

 

 

Един от проектите, по които работят екипите CREAM е StreetLight - един забележителен модел за повишаване ефективността на бизнеса, който е на улицата и се опитва да продава успешно своите продукти и услуги.


 

CREAM - Начална страница

 

*   *   *

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

freeIN - Страницa в подкрепа на клиентите

freeIN Clients Support Page

 

© 2021 Free Information Surveys Ltd

 

Стратегическа пазарна информация

Strategic Market Information

 

НАЧАЛО