COVIDECISIONS

Решения за бизнеса по време на пандемия

 

BG   EN

 

Как можем да използваме КОВИД като чук  и да изКОВЕМ по-добро бъдеще за своя бизнес?

 

 

 

 

 

 

   

Как да се справи вашият бизнес с кризата? Ефективни решения.

 Няколко кратки принципа:

  1. Не отменяйте нищо, което сте планирали.
  2. Направете нещата различно – действайте гъвкаво и креативно.
  3. Не разчитайте на държавата.

 

Универсалните съвети са важни, но всеки бизнес и всяка конкретна фирма на конкретно място са уникални.

 

Как можем да сме полезни на вашият бизнес в намирането на правилните антикризисни решения?

 

 

Това, което ви предлагаме, е да намерим верните стъпки заедно. Това става по следния начин:

1. Изпратете ни основните параметри, които описват проблема, или казуса, на който търсите решение.


2. Опишете бизнеса, който движите по няколко критерия, изброени по-долу:

  • Основна дейност
    Местонахождение (Населено място, Държава, Локация – с линк от Google maps)

  • Потенциален пазар (кои са клиентите ви)

  • Основен проблем, на който търся решение: (Пример: При средно 100 клиенти всеки ден, през последните два месеца клиентите са едва 30 на ден или по-малко. Жизнено важно за бизнеса ми е да възстановя предишния брой клиенти или да променя тенденцията на спад.)


3. В рамките на седмица от получаването на вашата поръчка, ще получите разработено решение. След като го получите, може да започнете внедряването му на практика, като по време на този процес, може да се консултирате с нас при всеки възникнал въпрос.


4. През първите три седмици от прилагането на решенията, които сте получили е препоръчително да ни държите в течение за резултатите, за да може да направим корекции, ако е необходимо.


5. Гарантирано връщане на парите. В случай, че три месеца след прилагане на решенията не се получи подобряване на бизнеса, ние ви гарантираме пълно възстановяване на заплатената сума.
 

За контакт: ТУК


Какво в действителност правим за вас?

Прибавяме усилията на нашите креативни екипи към този на вашата фирма. Когато са необходими креативни решения е изключително важно наличието на още гледни точки – всеки, който се е сблъсквал със спешното търсене на решения, знае колко е важно това.

Ефектът от обединяването на усилията е типичен случай, когато едно плюс едно е равно на повече от две.

Това е известен модел за решаване на бизнес казуси. Разликата е, че сега го правим достъпен за всяка фирма, където и да се намира, независимо дали е малка или голяма.
 

 

За контакт: ТУК

 

 

*   *   *

 

Това означава да вземем КОВИД-19, с цялата съпътстваща го бъркотия, и да изКОВЕМ такова пазарно поведение, което да изправи бизнеса на крака и да излезем по-силни от настоящата криза.

 

 

 Не отменяйте нищо, което сте планирали.

1. Бизнесът, както всяка устойчива дейност се крепи на предвидимост и постоянство. На това се дължи и доверието на клиентите и тяхната лоялност. Появата на никакви кризи не променя тези принципи. Затова поведението на фирмата и при ограничения и пандемия като тази с Ковид – 19 трябва да продължи да се основава на тези принципи. Това със сигурност ще даде резултати.

 

Направете нещата различно – действайте гъвкаво и креативно.

2. Всяка ваша дейност може да бъде репликирана по съответен креативен начин, така че вие дори да разширите пазара си и да задържите вниманието на клиентите си. Нещо повече – те ще оценят това и ще се върнат към вашите продукти веднага щом могат още по-мотивирани.

Имайте предвид, че поведението на вашия бизнес и устойчивостта на вашите услуги в определени моменти са опора за клиентите ви и допринасят за тяхната увереност и сигурност в утрешния ден. А това е важно.

 

Не разчитайте на държавата

 

3. Държавите, в това число и нашата, опитват да подпомагат бизнеса и хората и те точно това трябва да правят, това е смисълът на държавността. Може би сегашните условия помагат да държавите да се върнат към същността си. Но като всеки, които се е отдалечил от своята основна работа, връщането не е ефективно. Тази констатация я отнасяме към нашата държава конкретно, тъй като нещата сходни, но и различни и обобщаването няма да е съвсем коректно. Помощта, която оказва българската държава  на фирмите би трябвало така да е ориентирана и по такъв начин да се предоставя, че да направи бизнеса по-силен при излизане от кризата. Това сега не е така и фирмите ще попаднат в капана на тази подкрепа, която ще отслаби конкурентната им способност занапред – както на вътрешния така и на външния пазар. Тук отговорността пада на всяка фирма отделно – ще успее ли да осъзнае този факт нейния мениджмънт или не.

 

 *   *   *

 

   
 

 

 

 

 

 

 

freeIN - Страницa в подкрепа на клиентите

 

freeIN Clients Support Page

 

© 2020 Free Information Surveys Ltd

 

Стратегическа пазарна информация

Strategic Market Information

 

Home